لطفا یکی از مراکز زیر را انتخاب کنید

نام مرکز : بیمارستان امام رضا(ع)
آدرس: اروميه-بلوار مولوي-خيابان امام رضا(ع)-بيمارستان امام رضا
تلفن: 31982888
نام مرکز : پلی کینیک تخصصی حضرت فاطمه(س)
آدرس: اروميه - خيابان كاشاني - چهارراه شهيد بهشتي - پلي كلينيك فاطمه زهرا
تلفن: 2238500
نام مرکز : پلی کلینیک حضرت ولیعصر(عج)
آدرس: اذربایجان غربی - ارومیه
تلفن: 32615571
نام مرکز : دی کلینیک مهاباد
آدرس: آذربایجان غربی - مهاباد
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه بوکان
آدرس: اذربایجان غربی - بوکان
تلفن: 04446274630
نام مرکز : درمانگاه نقده
آدرس: اذربایجان غربی - نقده
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه سلماس
آدرس: آذربایجان غربی - سلماس
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه میانداب
آدرس: آذربایجان غربی - میاندآب
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه خوی
آدرس: اذربایجان غربی - خوی
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه ماکو
آدرس: آذربایجان غربی - ماکو
تلفن: 32615571